Objav a História

Väčšina z nás pozná legendu o Kaldim, ktorý objavil kávovník, keď jeho stádo oviec ožilo po žuvaní červených bobúľ. Tento objav viedol k objavu úžasných vlastností kávových zŕn a začal sa proces, ktorý sa nakoniec rozšíril na celý svet.

Od starovekých kmeňov až po moderné kaviarne, káva je prepojená s príbehmi, obchodovaním, a kultúrnymi tradíciami. Je to symbol pohostenia a stretávania sa, ktorý sa preniesol z minulosti až do dnešných dní.